Par Dart Frog

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dart Frog” ir reģistrēta 2013.gada rudenī. Bet patiesie pirmsākumi meklējami vēl ilgi pirms šī laika.  Dart Frog komandā esošie cilvēki ilgi darbojušies IT struktūrās, tajā skaitā arī vadošos amatos lielākajos revīzijas uzņēmumos, guvuši izglītību, pieredzi un prasmi risināt problēmas.

Darbības princips

Pēc ideālās komandas nokomplektēšanas tika pieņemts lēmums reģistrēt uzņēmumu, lai sniegtu klientiem augstvērtīgus, kvalitatīvus IT servisus. Galvenokārt orientējoties uz sistēmu, tīkla infrastruktūras arhitektūru un tehnisko atbalstu, administrēšanu – visu, kas nepieciešams mazo un vidējo uzņēmumu tehnoloģiskajai konkurētspējai. Izmantojot padziļinātas daudznozaru zināšanas, vīziju par nākotnes tehnoloģiju attīstību un inovatīvu domāšanu, SIA “Dart Frog” aktīvi cenšas iedvesmot un iesaistīt savus klientus, lai rastu jaunus biznesa attīstības veidus. Mēs izmantojam jaunākās IT tehnoloģijas, lai saviem klientiem rastu labumu ilgtermiņā. Laika gaitā esam guvuši pieredzi darbā ar klientiem, protam pielāgot IT infrastruktūru un uzņemamies pilnu atbildību par klienta vajadzībām, tā lai, tas būtu maksimāli izdevīgi un droši.

Mērķis

Mūsu mērķis ir nodrošināt klientiem drošu datu glabāšanas vidi, nepārtrauktu darbību un piedalīšanos IT stratēģijas izstrādē, piedāvājot labāko, jaunāko un efektīvāko servisu paketi katram klientam atsevišķi. Un mēs vienmēr sasniedzam savus mērķus!

Mūsu pakalpojumi

Regulāra uzņēmuma darbstaciju, datorparka apkope

SIA “Dart Frog” speciālisti regulāri veic vizītes uz uzņēmumiem, lai risinātu uzkrājušās problēmas vai optimizētu jau esošo tehnoloģiju. Izsūtam speciālistus arī pēc pieprasījuma.

Mākoņskaitļošana un serveru pakalpojumi

Katram uzņēmumam vai pakalpojumu sniedzējam neizbēgami ir aktuāla datu pieejamība birojā un ārpus tā, uzticama datu aizsardzības programmatūra, piekļuves tiesības un datu uzraudzība un kontrole. Lai risinātu šos un citus klientu datortīklu izaicinājumus, SIA “Dart Frog” izmanto augstas veiktspējas serveru piedāvātos tīklu risinājumus, kā prioritāti izvēloties drošību un maksimālu darbības nepārtrauktību par pieņemamām izmaksām.

Lietotāju darbstaciju apkalpošana

Mūsu speciālisti operatīvi ieradīsies un noteiks Jūsu datoru vai datortehniku problēmas. Mēs nodrošinām lietotāju datorsistēmu uzturēšanu un apkalpošanu, kas sevī ietver:

 • IT sistēmu uzturēšana un pārraudzība;
 • Attālināta pieslēgšanās lietotāju datoriem, nelielu problēmu risināšanai;
 • Operētājsistēmu un citas programmatūras pārinstalācija;
 • Datortehnikas darbības atjaunošana un modernizācija;
 • Datu rezerves kopiju izveide un to atjaunošana;
 • Drošības risinājumu ieviešana un pārraudzība;
 • Diagnostika
 • Problēmu risināšana ar inficētiem datoriem;

Datortīklu uzstādīšana, konfigurēšana un uzlabošana

SIA “Dart Frog” veido dažāda līmeņa datortīklus, gan nelielos birojos vai mājās, gan arī biroja ēkās, skolās, rūpnīcās utml. Biznesa klientu nodaļā darbojas zinoši un kvalificēti speciālisti datortīklu uzstādīšanā, konfigurēšanā un uzlabošanā.

 • projektēšana (objekta apsekošana, tāme)
 • tīkla izbūve un pieslēgumu vietu izveide
 • tīkla iekārtas (Mikrotik, HP, Netgear u.c.)
 • komunikācija ar interneta pakalpojumu sniedzēju un sekošana pieteikuma izpildes gaitai
 • tīkla sertificēšana un dokumentācijas nodošana klientam
 • tīkla apkalpošana pēc klienta vēlmēm

Datortīklu uzstādīšana, konfigurēšana un uzlabošana

SIA “Dart Frog” veido dažāda līmeņa datortīklus, gan nelielos birojos vai mājās, gan arī biroja ēkās, skolās, rūpnīcās utml. Biznesa klientu nodaļā darbojas zinoši un kvalificēti speciālisti datortīklu uzstādīšanā, konfigurēšanā un uzlabošanā.

 • projektēšana (objekta apsekošana, tāme)
 • tīkla izbūve un pieslēgumu vietu izveide
 • tīkla iekārtas (Mikrotik, HP, Netgear u.c.)
 • komunikācija ar interneta pakalpojumu sniedzēju un sekošana pieteikuma izpildes gaitai
 • tīkla sertificēšana un dokumentācijas nodošana klientam
 • tīkla apkalpošana pēc klienta vēlmēm

Veiksim projektēšanu, tīkla izbūvi un pieslēguma vietu izveidi. Uzstādīsim tīkla iekārtas. Veiksim komunikāciju ar interneta pakalpojuma sniedzēju un sekosim pieteikuma izpildes gaitai. Veiksim tīkla sertificēšanu un nodosim dokumentāciju klientam. Tīkls tiks apkalpots pēc klienta vēlmēm. SIA “Dart Frog” uzņēmuma speciālistiem ir augsta profesionāla kvalifikācija un plaša praktiska pieredze. Mūsu kompānija piedāvā klientiem pilnu pakalpojumu klāstu vietējo tīklu integrācijā uz vienotu organizēto strukturēto kabeļu sistēmu. Ar jebkuras sarežģītības SKS uzstādīšanu SIA “Dart Frog” darbinieki katru gadu apstiprina savu kvalifikāciju. Kā pieredzējis tīklu instalētajs, SIA “Dart Frog” var realizēt visu, arī nestandarta uzdevumus, kas saistīti ar tīkla infrastruktūras reorganizāciju un optimizāciju. Šodien, balstoties uz savu kompetenci un pieredzi, mēs varam piedāvāt mūsu klientiem vislabāko kvalitāti par optimālākam cenām projektēšanā, uzstādīšanā, “turn-key” montāžā, sertificēšanā un strukturētas kabeļu sistēmas testēšanā.

Slēdzot līgumu ar mūsu kompāniju par tīklu sistēmas izstrādi, Jūs varat iepriekš rēķināties ar lieliskiem rezultātiem!

IT juridiskie pakalpojumi

Lai nodrošinātu mūsdienu tehnoloģijām atbilstošu operatīvu juridisko problēmu risinājumu, mēs Jums sniegsim konsultācijas, kā arī palīdzēsim rast vēlamo risinājumu aktuālajām problēmām.

Mūsu speciālisti Jūs konsultēs šādās jomās:

 • Preču zīmes
 • Domēnu vārdi
 • Autortiesības un blakustiesības
 • Intelektuālā īpašuma līgumi

Lietotāju IT atbalsts un konsultēšana

SIA “Dart Frog” sniedz klientu konsultācijas šādās sfērās:

 • Datortehnikas izvēlē, iepirkšanā un atjaunošanā
 • Ofisa un specializētās programmatūras izvēlē
 • Tīkla risinājumos
 • Datu uzglabāšanā
 • Ar datoriem saistītās darbplūsmas optimizācijā

Mūsu speciālisti spēs izvērtēt situāciju atrast visefektīvākos un Jums piemērotākos problēmas risinājumus.

Sniegsim Jums konsultācijas lai Jūs pēc iespējas efektīvāk spētu virzīties uz priekšu savā biznesa sfērā. Mūsu mērķis ir sniegt uzņēmumiem padomus, par to, kā vislabāk pielietot IT tehnoloģijas lai pēc iespējas efektīvāk sasniegtu biznesa mērķus.

Videonovērošanas kameru uzstādīšana un to reģistrācija

Dotais pakalpojums attiecas gan uz juridiskām, gan uz fiziskām personām. SIA “Dart Frog” piedāvā video novērošanas uzstādīšanu pēc individuālā pasūtījuma, gan rūpnieciskajos objektos, gan dzīvojamā privātajā sektorā.

Pakalpojumā ir iekļautas sekojošas operācijas:

 • Video novērošanas sistēmas projektēšana;
 • Sistēmas organizācija un instalācija;
 • Sistēmas konfigurēšana pēc individuālām prasībām;
 • Video novērošanas sistēmas apkalpošana (pēc klienta vēlēšanās).

Viena no sistēmas priekšrocībām ir tās pilnā datorizācija. Jūs varēsiet pieslēgt datoru (-us) pie sistēmas. Kā arī izmantot TCP/IP savienojumu novērošanai, citiem vārdiem sakot, Jūs varēsiet vērot savu objektu no jebkura planētas punkta, kur ir interneta pieslēgums.

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām videonovērošana ir personas datu apstrāde, kas jāreģistrē Datu valsts inspekcijā, ja to veic publisku pakalpojumu sniedzējs – kafejnīcā, veikalā, skaistumkopšanas salonā, gaiteņos, darbā un biroja telpās vai citur.

Nereģistrēta videonovērošana var radīt nevajadzīgas problēmas vairākos gadījumos – par to Datu valsts inspekcijā var sūdzēties uzņēmuma darbinieks vai apmeklētājs, un videonovērošanas reģistrācijas esamību var lūgt pārbaudīt arī Valsts darba inspekcija, Valsts ieņēmumu dienests, Ekonomikas policija vai citas iestādes, un, šādas reģistrācijas neesamības gadījumā, uzliktais sods var sasniegt vairākus tūkstošus eiro. Savukārt gadījumā, ja iestādē, kurā tiek veikta nereģistrēta videonovērošana, noticis noziegums, kameras fiksētais attēls var netikt izmantots kā pierādījums Valsts policijā vai citās iestādēs.

IT drošības risinājumi

Mūsu speciālisti spēs ieteikt atbilstošāko risinājumu Jūsu datu drošībai pret nesankcionētas pieejas vai datu zādzībām.

Dart Frog piedāvā IT drošības risinājumus, kas sevī ietver aizsardzību pret datorvīrusiem, hakeru uzbrukumiem, spiegprogrammatūru, surogātpastu, kā arī pret nesankcionētu piekļuvi datortīklā. Piedāvājam arīdzan rezerves kopiju izveidi un datu atgūšanas pakalpojumus.

IT inventarizācija un audits

Korporatīvu informācijas sistēmu audits (IT audits) ir efektīva vadības procesa neatņemama sastāvdaļa. IT audits ļauj savlaicīgi veidot priekšstatu par kompānijas iespējamiem riskiem, prognozēt kļūdas un traucējumus, bez tam, arī uzņēmuma vispārējā vadības efektivitāte lielā mērā ir atkarīga no tās informācijas raksturojumiem, kura tiek izmantota lēmumu pieņemšanā.

IT audita rezultātā sniegtā informācija ļauj novērtēt organizācijas resursu izmantošanas efektivitāti un kvalitāti. IT riski tiek analizēti no vispārējā drošības nodrošināšanas uzdevuma redzes viedokļa, ieskaitot informācijas sistēmu (programmēšanas un tehnisku kompleksu, datu pārraides tīklu utt.) un pašas sistēmas, kuru tie glabā, nodod un apstrādā, konfidencialitātes, vienotības un pieejamības nodrošināšanas uzdevumus.

Novērtējot IT riskus, tiek īstenoti sekojoši pasākumi:

 • Kompānijā ekspluatējamo IT servisu audits.
 • Izmantojamā aprīkojuma, kabeļtīklu un programmatūras audits.
 • Servisu klasifikācija pēc kritiskuma attiecībā uz iekšējiem procesiem no biznesa redzes viedokļa.
 • Esošās infrastruktūras atestācija attiecībā uz atbilstību apzīmētajām prasībām un priekšlikumu izstrāde to realizācijai.

Pakalpojumu izmaksas atkarīgas no darbu sarežģītības. Izmaksas vienmēr tiks argumentētas un paskaidrotas. Strādājam ar vīziju – mūsu pienākumi ir noteikti likumā Par nodokļiem un nodevām, mums aizliegtais ir ierakstīts Krimināllikumā, visu pārējo izvērtējam un darbojamies.

Jautājumu gadījumā, lūdzu vērsties pie mūsu izpilddirektora Agra Bukovska,

Agris.bukovskis@dartfrog.eu

+371 22078432